ołowiectwie.pl

Strona poświęcona myśliwym oraz sympatykom łowiectwa

Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału obowiązujące od 1 kwietnia 2018r. znajdują się w uchwale nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej. Uchwała_14_2015.pdf

Zmiany w regulaminie polowań

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań. Oto najważniejsze zmiany:

1. Wprowadza się możliwość jednoczesnego polowania zbiorowego i indywidualnego na jednym obwodzie

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie.Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego
w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np. w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.

2. Nokto i termowizja dopuszczona do polowania na dziki wyłącznie w strefach objętych ASF

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF.

Zmiana okresów polowań na gatunki łowne

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2018r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Czytaj dalej…

Zmiany w rocznych planach łowieckich oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

W dniu 3 sierpnia br. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów hodowlanych oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, natomiast zmiany w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.

Celem nowelizacji powyższego rozporządzenia jest:

 1. Wyłączenie z uwzględniania w rocznym planie łowieckim ubytków zwierzyny wynikających z dokonania odstrzału sanitarnego,
 2. Określenie w rocznym planie łowieckim minimalnej, zamiast optymalnej, liczby dzików – to znaczy, że planowane będzie minimalne pozyskanie bez wskazania górnej granicy, co ograniczy formalności związane ze zwiększeniem planów pozyskania dzików,
 3. Rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwa jest zmiana rocznego planu łowieckiego również o podejrzenie możliwości wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
 4. Rezygnacja z określania w rocznym planie łowieckim klas wieku w odniesieniu do samców zwierzyny płowej i zastąpienie ich podziałem na osobniki łowne i selekcyjne.

Radykalne działania

Powołując się na artykuł Kol. Diany Piotrowskiej w Łowcu Polskim:

„Przedstawiciele rządu i PZŁ postanowili zmienić obowiązujące przepisy, aby zintensyfikować odstrzał dzików i tym samym próbować zatrzymać afrykański pomór świń. Zdecydowano znieść okresy ochronne i umożliwić wykorzystanie na broni celowników termowizyjnych i noktowizyjnych”

Co tak naprawdę postanowiono:

 1.  W województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim na lochy mamy polować przez cały rok, natomiast w pozostałych województwach okres polowań na lochy ma zostać wydłużony – od 15 czerwca do końca stycznia.
 2. Na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego mamy mieć możliwość używania celowników noktowizyjnych i termowizyjnych.

Nowe lunety Zeiss Conquest V6

Niemiecka firma Zeiss zaprezentowała nową serię lunet Zeiss Conquest V6.  Na razie dostępne będą 3 warianty lunet serii V6:

 • 1,1-6×24 (cena ok. 6300 PLN)
 • 2-12×50 (cena ok. 7100 PLN)
 • 2,5-15×56 (cena ok. 7600 PLN)

Czytaj dalej…

Swarovski Optik dS 5–25×52 – smart luneta

Na targach IWA 2017 Swarovski Optik zaprezentował nową lunetę z serii dS (od ang. digital scope) o parametrach 5-25×52 dedykowaną do oddawania wymagających strzałów na dalekie odległości.

 

Jak sama nazwa serii wskazuje jest to luneta cyfrowa, wyposażona w system automatycznej korekcji balistycznej. Działać ma to po krótce tak, że po naciśnięciu guzika nad okularem, luneta pokaże nam poprawny punkt celowania. Zainstalowane w lunecie systemy pozwalają uwzględnić istotne parametry (odległość, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i kąt). Za pomocą aplikacji na smartfony dS Configurator po połączeniu z lunetą przez Bluetooth można wygodnie wprowadzić dane dotyczące kalibru, użytej amunicji czy prędkości wiatru (wiatr silniejszy i słabszy).

Czytaj dalej…

Nowy repetier z francuskiej stajni Chapuis Armes – ROLS

Na targach IWA 2017 firma Chapuis Armes przedstawiła nowy dwutaktowy repetier – ROLS (od ang. Rifle Opening and Locking System).

Konstrukcja broni do złudzenia przypomina tą z dwutaktów Blasera m.in. wymienna lufa, dwutaktowy zamek, ryglowanie w lufie, ręczny napinacz iglicy, jednak francuski producent broni wykorzystał i opatentował własne rozwiązania. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na:

 1. Nowy system ryglujący
 2. Unikalny napinacz iglicy
 3. Bezpieczny i szybki system wymiany luf
 4. Wymienny magazynek
 5. Możliwość szybkiego przełożenia rączki zamka na lewą stronę (ciekawe co z awantażem?)

Czytaj dalej…

Petycja w obronie łowiectwa

Polski Związek Łowiecki zainicjował zbieranie podpisów pod petycją w obronie polskiego łowiectwa.

Koleżanki i Koledzy jest nad 123 000, do tego każdy z nas ma rodzinę i przyjaciół, którzy popierają nasza pasję. Teraz jest moment, w którym powinniśmy się zmobilizować i pokazać siłę polskiego łowiectwa. Nasi adwersarze zebrali 50 000 podpisów pod petycją przeciwko łowiectwu, pokażmy, że jest nas więcej! że jesteśmy solidarni.

Petycja skierowana jest do myśliwych, naszych rodzin, a także sympatyków łowiectwa i wszystkich osób, którym na sercu leży dobro polskiej przyrody. Podpisane petycje należy składać w zarządach okręgowych do końca marca br.

Czytaj dalej…

Targi łowieckie 2017

Terminarz targów o tematyce łowieckiej w 2017 roku przedstawia się następująco:

17-19.02.2017 – Poznań – Targi Knieje – http://www.knieje.pl/pl/
24-26.03.2017 – Warszawa – Hubertu Expo – http://www.hubertusexpo.pl/
07-09.04.2017 – Sosnowiec – Expo Hunting – http://www.exposilesia.pl/expohunting/pl/
23-24.09.2017 – Rzeszów – Carpathia Hunting & Forestry – http://www.carpatiahf.pl/
13-15.10.2017 – Ostróda – Hubertus Arena – http://www.hubertusarena.pl/

Na stronach targów znajdziecie wszelkie informacje dotyczące targów zarówno dla wystawców jak i osób zwiedzających. Darz Bór!

 

« Older posts

© 2017 ołowiectwie.pl

Theme by Anders NorenUp ↑